Kratki opis projekta

Ovim projektom Korisnik NOVAMINA centar inovativnih tehnologija d.o.o. i Partner ETRANET GRUPA d.o.o. ostvariti će uspješnu suradnju te odgovoriti na izazove razvoja elektromobilnosti uspostavom sustava sigurne, čiste i učinkovite proizvodnje energije kroz decentraliziranu visokoučinkovitu trigeneracijsku proizvodnju energije spregnute s infrastrukturom za brzo punjenje električnih vozila integriranom u „pametnu mrežu“.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projekt će demonstrirati trigeneracijsko postrojenje spregnuto s ultra brzom punionom za komercijalna električna vozila ukupne snage od 0,3 MWe. Projektom će se osigurati pojedinačne snage punjenja do 150 kW uz istodobno rekuperaciju od najmanje 30 % otpadne topline na odabranoj lokaciji.
Specifični ciljevi projekta su dodatno razviti, optimirati, validirati i demonstrirati vlastitu tehnologiju trigeneracijskog postrojenja spregnutog s brzim punjenjem, kao dijela ‘pametne mreže koja omogućuje podmirivanje vlastite potrošnje, ali i tzv. „dynamic demand“ odziv za potrebe dijela električne mreže.
SMARTCHARGE rješenje će rezultirati visokoučinkovitom i neovisnom proizvodnjom energije za istodobno brzo punjenje više stanica uz rekuperaciju otpadne topline za potrebe grijanja i hlađenja čime će se omogućiti veća rasprostranjenost, dostupnost infrastrukture brzog punjenja uz ostvarivanje visokih brzina punjenja, povećanje energetske učinkovitosti punjenja te smanjenja troška energije, kao i negativnog utjecaja na električnu mrežu. Istovremeno će se omogućiti smanjenje baterijskog kapaciteta vozila (prvenstveno za komercijalna vozila kroz ultra brzo oportunitetno punjenje) te aktivna participacija u ‘pametnoj mreži’ kroz ‘dynamic demand response’ sustav.

Kontakt osobe

Ernest Vlačić, direktor NOVAMINA d.o.o.
Email: ernest.vlacic@novamina.hr
Damir Lesničar, direktor ETRANET Grupa d.o.o.
Email: damir.lesnicar@etranet.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Korisnika NOVAMINA d.o.o. i Partnera ETRANET Grupa d.o.o.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *