Kratki opis projekta:

Ovaj projekt se nastavlja na aktivnosti razvoja i testiranja sustava planiranja i praćenja trajektorije te je posvećen izradi sustava za daljinsko praćenja i prikupljanje telemetrijskih podataka flote autonomnih prskalica.

Razvoj sustava se provodi kroz nekoliko modula:

1. Modul za prikupljanje, analizu i pripremu podataka te slanje autonomnoj prskalici

2. Komunikacijski protokol za transfer podataka između servera i autonomne prskalice

3. Podatkovni „back end“ servisi u oblaku za prikupljanje podataka i analizu

4. Dizajn i razvoj portala za vizualizaciju telemetrijskih i podataka o agrotehničkim mjerama koje autonomna prskalica provodi u realnom vremenu na polju te povijesnih podataka

Razvijeni sustav za prikupljanje i vizualizaciju podataka ima dvojaku uloga, s jedne strane dopušta operatoru da nadzire sustav u realnom vremenu te može pravovremeno reagirati na potencijalne situacije poput kvara te servisa, dok farmeru dopušta nadzor operacije prskanja pesticida ili dohrane u realnom vremenu bez potrebe da bude na polju u vrijeme prskanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je razvoj sustava praćenja telemetrijskih podataka za praćenje statusa autonomnih prskalica za primjenu zaštitnih sredstava te dohrane u poljoprivredi od strane tehničara i farmera. Razvijeni sustav će se koristiti za nadzor dislociranih autonomnih prskalica te prikupljanje telemetrijskih podataka autonomnih robota te daljinsko prikupljanje podataka o procesima dohrane i prskanja. Sustav će dozvoljavati nekoliko vrsta pristupa, stvoriti platformu za prikupljanje ključnih podataka te naknadnu analizu i sintezu podataka u svrhu optimizacije procesa prskanja te operacije autonomne prskalice.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *